Giacomo Nizzolo Recon - Trentino 2021 Cycling

Giacomo Nizzolo Recon

The reigning European Champion, Giacomo Nizzolo, rode on the Elite Men route of the UEC Road European Championships - Trentino 2021.